Zerbitzuak

FAMILIA-ZUZENBIDEA ETA OINORDETZAK:
Ezkontza eta bikote egonkorrak eratu aurreko aholkularitza.
Ezkontideen banantze, dibortzio eta izatezko bikoteen haustura prozesuak adostasunez izapidetzea.
Ezkontideen banantze, dibortzio, deuseztasun eta izatezko bikoteen haustura auzi-prozesuen izapidetze judiziala.
Ebazpen judizialak eta betetzeagatiko betearazpenen izapidetzea (pentsioak eta gastuak ez ordaintzea, bisiten araubidea, e.a).
Eliza deuseztasunak
Ezkontzaren ondasun-eraentzaren likidazioa eta jabekidetasunen azkentzea.
Seme-alabatasunaren erreklamazioa.
Adopzioak.
Tutoretza.
Ezgaitzea.
Familia bitartekaritza prozesuak.
Jaraunsle-adierazpenen izapidetzea, testamentuen prestatzea eta jaraunspenen banatze eta likidazioa.
ZIGOR ZUZENBIDEA.
Genero eta etxe barruko indarkerian adituak. Babes aginduen izapidetzea. Aholkularitza edozein motatako delitu eta faltetan, defentsa eta akusazioa gauzatuz. Zirkulazio istripuak.

BITARTEKARITZA:
Bitartekaritza gatazken konponbiderako prozedura alternatiboa da, bitarteko baten esku hartzearen bidez gatazkaren kudeaketa bi aldeek egin dezaten era konfidentzial, egoki eta borondatezkoan, bi aldeentzat bidezkoa izango den konponbide batera iristeko.

EMARO ABOKATUAK Familia Eskubidearen inguruan sortutako gatazkei bideratutako bitartekaritza zerbitzu hau eskaintzen dugu. Bitartekariak gai honen harira sortutako gatazkak bideratzeko lana egingo du alde desberdinak adostasunera heltzeko.