Derecho civil y sucesiones

Kontratu zibil, salmenta, arrendamendu eta bestelakoen idazlanak, transakzioak, opzioak, permutak edo eta donazioak kudeatzen ditugu. Autoekin itripuak eta sinestroen kudeaketa aseguruekin. Prozedimiendu monitorioaren bitartez zorrak erreklamatzen ditugu. 

Jabetza Horizontalaren inguruko arazoak eramten ditugu, zenbait Finka Administrazioekin lan egiten dugu zorrak erreklamatzeko. 
Herentziak. Jaraunsle-adierazpenen izapidetzea, testamentuen prestatzea eta jaraunspenen banatze eta likidazioa.

Aholkularitza testamentuak egiteko orduan. herentziak tramitatzen ditugu, senitarteen artean akordioa denean, eta ezinekoa denean epaitegien bitartez.