Emaro abogadas

EMARO, Asun Compain Rolán, Ana Reclade Eseverri eta Ana Carmona Juanmartiñena abokatuen bulegoa da, denak Iruñeko Abokatuen Elkargo Txit Prestuaren kide dira, eta Zuzenbidearen praktikan experientzia handia daukate, gehien bat familia arloan, emakumeen aurkako indarkerian, zuzenbide zibilean eta zigor zuzenbidean.

Tratu pertsonal eta gertukoa eskeintzen diegu gure bezeroei, informazio argia emanez eta aukera guztiak kontuan hartuz, arazoari, ahal dein heinean, irtenbide merke eta egokia aurkituz.

Familia zuzenbidean espezialistak gara: zaintza partekatua, pentsioen erreklamazioak, bereizketak, dibortzioak, izatezko bikoteak, eskontza sozietatearen likidazioak etb.

Emaro abogadas
Gure Zerbitzuak
EMARO bulegoan, tratu pertsonal eta gertukoa eskaintzen dugu kasu eta bezero bakoitzari.

Arlo zibilean ere gure zerbitzuak eskeintzen ditugu, hondoko gaiekin: Kontratu zibilak, salmenta, arrendamendu eta bestelakoen idazlanak, permutak edo eta donazioak, autoekin itripuak prozedimiendu monitorioak, jabetza horizontalaren inguruko arazoak, herentziak, etb.

Azkenik, genero indarkerian eta berdintasun aholkularitzan espezialistak gara. indarkeria jasan duten edo jasaten ari diren emakumeak aholkatu eta defendatzen ditugu, bai bide penaletik bai eta familia prozeduretan ere. Salaketak aurkezten eta babes agindua eskatzen laguntzen diegu. Era berean, genero indarkeriaren biktima izanagatik alargun pentsioak eskatzen ditugu. Halaber, berdintasunerako aholkularitza juridiko zerbitzua eskaintzen dugu berdintasun politikak inplementatu nahi dituzten Administrazio Publiko edo enpresa pribatuei zuzenduta, izan ekintza zuzenen bidez edo erakundeetan zeharkako ezarpenaren bidez

Emaro abogadas