Derecho de Familia Familia-Zuzenbidea eta Oinordetzak

Ezkontza eta bikote egonkorrak eratu aurreko aholkularitza.Ezkontideen banantze, dibortzio eta izatezko bikoteen haustura prozesuak adostasunez izapidetzea.

Gehiago

Derecho civil y sucesiones Zuzenbide Zibila

Kontratu zibil, salmenta, arrendamendu eta bestelakoen idazlanak, transakzioak, opzioak, permutak edo eta donazioak kudeatzen ditugu. Autoekin itripuak eta sinestroen kudeaketa aseguruekin.

Gehiago

Violencia de género Genero Indarkeria

Emakume eta gizonen arteko desberdinkeriaren, mendekotasunaren eta botere harremanen adierazle argienetakoa izan da eta da genero indarkeria.

Gehiago

Asesoría de igualdad Berdintasun Aholkularitza

Azken hamarkadetan nazioarte mailan garatzen ari da emakumeen eta gizonen arteko berdintasun printzipioa, baita sexuan oinarritutako edozein diskriminazio motaren berariazko debekua ere.

Gehiago

mediación Bitartekaritza

Bitartekaritza gatazken konponbiderako prozedura alternatiboa da, bitarteko baten esku hartzearen bidez gatazkaren kudeaketa bi aldeek egin dezaten era konfidentzial, egoki eta borondatezkoan, bi a

Gehiago